Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Propozice

 
Border collie club Czech republic pořádá
 
 
 
Mezinárodní mistrovství BCCCZ v kategorii IPO1, IPO3 o titul CACT + doprovodný závod v kategoriích ZZO, ZZO1
 
AKCE BYLA Z DŮVODŮ MALÉ ÚČASTI HLAVNÍCH KATEGORIÍ IPO3 A IPO1 BOHUŽEL ZRUŠENA.
Děkujeme za pochopení
 
 
 Termín akce: 29.09.2018
 
 

PROPOZICE/POZVÁNKA

Přihláška zde:      http://mrbccczvykon.wbs.cz/prihlaska_na_mm_bcccz_2018.docx

 

Uzávěrka přihlášek: 17.09.2018

 

Trénink na mistrovství: 28.09.2018,čas bude upřesněn

 

 

Místo konání akce: fotbalový stadion Přestavlky ( cca 12km od Chrudimi )

 

 

Podmínky účasti:

 

 

Kategorie IPO3 ( titul CACT )

zapsaná zkouška BH, zapsaná zkouška IPO2 popř. IPO3, dosažený minimální věk psa dle MZŘ ( psovod v této kategorii může závodit pouze s jedním psem) 

 

Psovod, který závodí např. v kategorii IPO3, může s jiným psem nastoupit do jiné kategorie např. IPO1, ZZO1 nebo do ZZO. Jeden psovod může závodit s max. 2 psy, ale né v jedné a té samé kategorii ( vyjma ZZO a ZZO1).

 

Kategorie IPO1

zapsaná zkouška BH, zapsaná zkouška maximálně IPO1 ( není podmínkou), dosažený minimální věk psa dle MZŘ 

 

Kategorie ZZO1 ( překážka 80cm )

Maximálně složeno ZZO, ZM, ZZO1,ZZO2 ,ZVV1, ZVV2 ( ostatní zkoušky z jiných  zkušebních řádů se nebudou řešit ) , věk psa/feny v den akce minimálně 14 měsíců

 

Kategorie ZZO

Maximálně složeno ZZO, ZM ( ostatní zkoušky z jiných zkušebních řádů se nebudou řešit) , věk psa/feny v den akce minimálně 10 měsíců maximálně 3 roky

 

Rozhodčí: Markéta Dvořáková, Jaroslava Mikulecká

Figurant : Martin Remsa

Kladeč: 

 

 

PROGRAM

 

07:00 - 07:45 hod                                     prezence, přejímka psů a losování startovních čísel

 

08:00 hod                                              slavnostní zahájení závodu   

 

08:15 hod                                                            odjezd na stopy, start prvního závodníka      

 

...................... hod                                        vyhlášení výsledků a Mistra klubu BCCCZ 2018                  

 

 

Hodnocení závodu a udělované tituly: 

 

Titull CACT může být udělen nejlepšímu jedinci v kategorii IPO3, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí příslušného plemene v kategorii IPO3 za předpokladu splnění tohoto bodového ohodnocení může být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předvedené v průběhu celé soutěže. Mistr Klubu BCCCZ ve výkonu 2018 - titul bude zadán nejúspěšnějšímu českému týmu , kde psovod musí být členem klubu BCCCZ, který splnil limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v kategorii IPO3. Mistr klubu musí žít na území nebo být občanem ČR. Pes musí být s PP pod FCI, musí být označen čitelným tetováním nebo čipem.

Nejlepší  stopa, poslušnost a obrana bude vyhlášena v nejvyšší kategorii a při splnění celkového limitu ve všech oddílech, při rovnosti rozhoduje celkové pořadí. 

 

Vyhlášení výsledků v kategorii IPO1 o pořadí rozhoduje nejvyšší počet bodů v celkovém součtu všech oddílů a splnění minimálního limitu 70ti bodů v každém oddílu. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek oddílu C, popr. B a nakonec v oddíle A. 

 

Vyhlášení výsledků v závodní kategorii ZZO a ZZO1 při stejných bodech naprvních třech místech rozhodují body ze cviku aport, pokud budou i tak  body stejné o pořadí rozhodne los. 

 

Startovné:

 

IPO3:                      500 Kč člen BCCCZ    

                             700 Kč nečlen BCCCZ ,  30 EUR zahraniční závodníci

 

IPO1:               300 Kč člen BCCCZ

                            500 Kč nečlen BCCCZ,  20 EUR zahraniční závodníci

 

ZZO, ZZO1 :                200 Kč člen BCCCZ

                                     300 Kč nečlen BCCCZ 

 

Výše uvedené poplatky jsou splatné k datu uzávěrky na účet klubu BCCCZ č. 1940238339/0800, variabilní symbol uveďte své členské číslo BCCCZ ( nečlen uvede do variabilního symbolu č.1), specifický symbol č. 8. Do zprávy pro příjemce napište příjmení + výkon. Startovné lze zaplatit složenkou typu A nebo vkladem na účet klubu na kterékoliv pobočce České spořitelny. 

Upozornění: V případě plaby převodem musí být platba v den uzávěrky přihlášek připsána na účet klubu. 

 

 

Přihlášky: 

Vyplněnou přihlášku s potvrzením o zaplacením startovného zasílejte do dne uzávěrky na email mr.bcccz.vykon@seznam.cz 

 

 

 

Veterinární podmínky: 

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze. Ps pocházející z čl. zemí EU a třetích stran musí splňovat podmínky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení ( ES) č.998/2003. Po dobu konání závodu majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 

Všeobecná ustanovení: 

Závodník zodpovídá za škody způsobené psem. Základní podmínkou účasti je korektní a sportovní vystupování v souladuse Zákonem o ochraně zvířat včetně novelizace. Nedodržení této podmínky má za následek diskvalifikaci závodníka. Upozorňujeme na platnost Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. A na znění Zákona č.77/2004 Sb., kterými jsou všichni účastníci závodu povinni se řídit. Závodníci jsou dále povinni řídit se ustanoveními těchto propozic a pokynů pořadatele, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. 

Volné pobíhání psů v areálu je ZAKÁZÁNO !!! Pořadatel neručí za případné onemocnění, úhyn nebo ztrátu psa. V případě nekonání závodu z objektivních důvodů, budou poplatky využity k úhradě veškerých vzniklých nákladů. Háravé feny mají přístup do prostoru, kde probíhá závod a trénink, až po dohodě s technickým vedoucím závodu. 

 

 

Povinnosti závodníků:

  • Dosavit se včas na prezentaci
  • Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními
  • Mít předepsanou výstroj psa
  • Při prezentaci předložit originál PP a výkonnostní knížku 
  • Při prezentaci předložit očkovací průkaz nebo Europas s platný očkováním
  • Při prezenci předložit průkaz ČKS, MSKS nebo chovatelského klubu
  • Včas nahlásit háravou fenu a nevstupovat s ní do areálu
  • Včas nastupovat na jednotlivé disciplíny dle časového harmonogramu
  • Dbát pokyny pořadatelů 
  • Při nesportovním chování, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda z akce diskvalifikovat ! ! !

 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod ! ! ! 

 

Občerstvení: 

Po celou dobu konání závodu bude zajištěno

 

GPS souřadnice: 

49.9403711N, 15.9261875E

 

 

Možnost ubytování v okolí: 

 

Hotel u Dvořáka, Náměstí 164,538 51, Chrast  ( 5,1km)

Tel: 777 748 871

 

Penzion u Nováků, Bítovany 1, 538 51, Chrast ( 9,4km)

Tel: 774 059 994, www.penzion-bitovany.cz

 

Penzion a restaurace U Zámku, .G.Masaryka 26, 538 21, Slatiňany ( 12,5km )

Tel: 602 492 930, www.ubytovani-uzamku.cz

 
 
 

 

 

 

 

 

TOPlist