Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Propozice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Border collie club Czech republic pořádá
 
 
 
MISTROVSTVÍ KLUBU
BORDER KOLIÍ VE VÝKONU
 
 
 
 1.DUBNA 2017
 
 

PROPOZICE/POZVÁNKA

 
 • Mistrovství border collií ve výkonu v kategorii IPO3
 •  
 • Doprovodný závod v kategoriích FPr1, UPr1 ( bez střelby ), SPr1
 •  
 • Doprovodný závod v kategoriích ZZO1 ( překážka 80cm) a ZZO

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK  prodloužena do 27.03.2017

 

Místo konání: ZKO Litoměřice

 

Podmínky účasti:

Nelze kombinovat závodní kategorii dle NZŘ s kategoriemi dle MZŘ s jedním psem.  Je možné  s jedním psem zavodit současně v závodních kategoriích FPr1, UPr1, SPr1. Ale nelze kombinovat např. ZZO1 ( nebo ZZO ) s kategoriemi dle MZŘ ( FPr1, UPr1, SPr1).

 

Kategorie IPO3

zkouška BH , věk psa/feny v den konání akce min. 20 měsíců

 

Kategorie FPr1, UPr1 ( bez střelby) , SPr1

zapsaná zkouška BH, věk psa/feny v den akce minimálně 15 měsíců u kategorie FPr1 a UPr1, u kategorie SPr1 věk minimálně 18 měsíců . Pes může mít maximálně složeno FPr2, UPr2, SPr2,ZVV2, IPO1, IPO2, SChH/VPG. Pokud pes bude mít složenou zkoušku např.  SPr3  nemůže nastoupit do kategorie SPr1, ale může se přihlásit do kategorie FPr1 nebo Upr1. 

 

Kategorie ZZO1 ( překážka 80cm )

Maximálně složeno ZZO, ZM, ZZO1,ZZO2 ,ZVV1, ZVV2 ( ostatní zkoušky z jiných  zkušebních řádů se nebudou řešit ) , věk psa/feny v denakce minimálně 14 měsíců

 

Kategorie ZZO

Maximálně složeno ZZO, ZM ( ostatní zkoušky z jiných zkušebních řádů se nebudou řešit) , věk psa/feny v den akce minimálně 10 měsíců

 

 

 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi a feny border collie s průkazem původu FCI a to platí pro všechny závodní kategorie. 

Vedoucí akce ( pořadatel ) se smí zúčastnit tohoto závodu i jako závodník se svým psem.

 

Rozhodčí: Vilém Babička, Karel Nedvěd

Figurant : svazový figurant Vojta Filip 

 

 

PROGRAM

 

07:00 - 07:45 hod                                     prezence, přejímka psů a losování startovních čísel

 

08:00 hod                                              slavnostní zahájení závodu   

 

08:15 hod                                                            odjezd na stopy, start prvního závodníka      

 

...................... hod                                        vyhlášení výsledků a Mistra roku 2017                   

 

 

Vyhlašování výsledků a udílení cen: 

 

MISTR KLUBU: Může být udělen psovi/feně pokud splní minimální limit 70ti bodů v každém oddílu v kategorii IPO3 a bude mít i nejvyšší počet bod v celkovém součtu všech oddílů. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek oddílu C ( obrana ) . Pokud i ten by byl stejný rozhoduje počet bodů v oddíle B ( poslušnost) poté rozhoduje počet bodů v oddíle A ( stopa ) . Při rovnosti bodů ve všech třech oddílech se udělí stejné umístění. 

 

V závodní kategorii FPr1 při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů za cvik vypracování stopy, pokud i to by bylo stejné tak o konečném umístění rozhodne los. V závodní kategorii UPr1 při rovnosti bodů rozhodují body za cvik aport skokem, pokud i to by bylo stejné tak o pořadí rozhodne los. V závodní kategorii SPr1 o pořadí při rovnosti bodů rozhodují body za cvik útok na psa z pohybu, pokud i to bylo stejné o pořadí rozhodne los. 

 

V závodní kategorii ZZO a ZZO1 při stejných bodech na prvních třech místech rozhodují body ze cviku aport, pokud budou i tak body stejné o pořadí rozhodne los. 

 

 

Startovné:

 

IPO3:                      300 Kč člen BCCCZ    

                             450 Kč nečlen BCCCZ ,  20 Eur zahraniční závodníci

 

FPr1, UPr1, SPr1: první kategorie 200 Kč, druhá 150 Kč, třetí 50 Kč pro členy BCCCZ u nečlenů BCCCZ první kategorie 300 Kč, druhá 200 Kč a třetí 100 Kč .

 

ZZO, ZZO1 :                200 Kč člen BCCCZ

                                        300 Kč nečlen BCCCZ 

 

Výše uvedené poplatky jsou splatné k datu uzávěrky na účet klubu BCCCZ č. 1940238339/0800, variabilní symbol uveďte 142017, specifický symbol č. 8. Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení. 

Upozornění: V případě plaby převodem musí být platba v den uzávěrky přihlášek připsána na účet klubu. 

 

 

 

Přihlášky: 

S potvrzením o zaplacením startovného zasílejte do dne uzávěrky na email mr.bcccz.vykon@seznam.cz 

 

 

 

Veterinární podmínky: 

Očkovací průkaz nebo Europas s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze, který nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc.

 

Povinnosti závodníků:

 • Dosavit se včas na prezentaci
 • Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními
 • Mít předepsanou výstroj psa
 • Při prezentaci předložit očkovací průkaz
 • Při prezenci předložit výkonnostní knížku , popř. PP - ( platí pro kategorie FPr1, UPr1, SPr1 a IPO3 )
 • Včas nahlásit háravou fenu 
 • Včas nastupovat na jednotlivé disciplíny dle časového harmonogramu
 • Dbát pokyny pořadatelů 
 • Vedoucí akce ( pořadatel ) se smí zúčastnit tohoto mistrovství i jako závodník se svým psem
 • Při nesportovním chování, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda z akce diskvalifikovat ! ! !

 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod ! ! ! 

 

Popis cesty: 

- směr od Prahy z D8 exit 45, pokračovat na Litoměřice, ma kruháku směr Praha - Terezín, u cedule označující začátek Terezína  polní cestou vlevo ( golf )
 
- směr od České Lípy, Liberce: projet městem Litoměřice ve směru na  Prahu, na konci města u cedule označující konec Litoměřic polní cestou vlevo ( za posledním domem, nová alej )
 
GPS: 50°31´3.956"N,   14°8´24.040"E
 
 

 

Dotazy

V případě jakéhokoliv dotazu prosím kontaktujte pořadatele akce:

Zuzana Fialová tel: 725784021 nebo na email mr.bcccz.vykon@seznam.cz

 

 

 

TOPlist